Disclaimer

De Tegelstudio-website is eigendom van Tegelstudio Johan van de Veen B.V., hierna te noemen Tegelstudionijkerk.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tegelstudionijkerk.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Tegelstudio-website.

Beperkte aansprakelijkheid

Bij het maken van deze site zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie compleet, actueel en/of juist is. Tegelstudionijkerk.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie over voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Op de Tegelstudio-website bevinden zich hyperlinks die leiden naar websites of diensten van derden. Tegelstudionijkerk.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.